Władze PWST

prof. Ewa Kutryś

Rektor

biografia

prof. Dorota Segda

Prorektor:

biografia

prof. PWST dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek

Prorektor ds.Filii we Wrocławiu

biografia

dr Adam Nawojczyk

Dziekan Wydziału Aktorskiego

biografia

dr Beata Guczalska

Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu

biografia

prof. Krzysztof Kuliński

Dziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

biografia

dr Aneta Głuch-Klucznik

Dziekan Dziekan Wydziału Lalkarskiego

biografia

dr Jacek Łumiński

Dziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

biografia

dr Monika Jakowczuk

Prodziekan Wydziału Aktorskiego

biografia

prof. Józef Opalski

Prodziekan Wydziału Reżyserii Dramatu

biografia

prof. PWST dr hab. Krzysztof Grębski

Prodziekan Wydziału Lalkarskiego (Filia we Wrocławiu)

biografia

dr Krzysztof Boczkowski

Prodziekan Wydziału Aktorskiego (Filia we Wrocławiu)

biografia

dr Janusz Skubaczkowski

Prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu

biografia

mgr Franciszek Gałuszka

Kanclerz

biografia

mgr Katarzyna Kostenko

Zastępca Kanclerza ds. Filii we Wrocławiu

biografia

mgr Barbara Sztraub

Kwestor

biografia

Małgorzata Majdańska

Zastępca Kwestora ds. Filii we Wrocławiu

biografia

mgr Iwona Kołodziejczyk

Zastępca Kanclerza

biografia