Skład Senatu

Skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie w kadencji 1.09.2012-31.08.2016 oraz skład Komisji Senackich