Program Erasmus+

Program Erasmus+ - nowy program edukacyjny na lata 2014-2020 - stanowi połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, szkolenia,młodzieży i sportu, w tym programów Uczenie się przez całe życie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Młodzież w działaniu oraz pięciu programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz program na rzecz współpracy z państwami uprzemysłowionymi). Po raz pierwszy proponuje się także wsparcie dla sportu. Program Erasmus+ wszedł w życie 1. stycznia 2014 r. Jego budżet to 14,7 mld EUR.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

Programme countries – kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Republika Jugosławii Macedonia
Partner countries – kraje partnerskie: Szwajcaria, kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).


Dodatkowe informacje o programie:

Oficjalna strona Programu Erasmus+
Oficjalny fanpage Programu Erasmus+ na facebooku
Ulotka na temat Programu Erasmus+ w języku polskim
Broszura prezentująca możliwości jakie daje Program Erasmus+
Szczegółowa prezentacja na temat Programu Erasmus+

Erasmus Policy Statement 2014-2020

 

Zespół Programu Erasmus+ w PWST

mgr Magdaelna Kaleta
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
tel. 12 422 81 96
e-mail: magdalena.kaleta@pwst.krakow.pl

mgr Joanna Szewczyk
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ w Krakowie
tel. 422
e-mail: joanna.szewczyk@pwst.krakow.pl

mgr Małgorzata Szczepaniak
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ w Filii PWST we Wrocławiu
te: 71 358 34 01
e-mail: malgorzata.szczepania@pwst.krakow.pl

mgr Weronika Kosno
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ WTT w Bytomiu
tel;: 32 283 02 72
e-mail: weronika.kosno@pwst.krakow.pl


Dokumenty STA Erasmus+
Dokumenty do pobrania dla pracowników PWST starających się o wyjazd STA w ramach programu Erasmus+

European CV
Individual Teaching Programme
Zgłoszenie numeru konta
Wniosek wyjazdowy
Zgłoszenie wyjazdu


Dokumenty STT Erasmus+
Dokumenty do pobrania dla pracowników PWSIiP starających się o wyjazd STT w ramach programu Erasmus+

European CV
Individual Work Programme
Informacja o numerze konta
Wniosek wyjazdowy
Zgłoszenie wyjazdu

Krakow
Basic information

Krakow is a city in southern Poland, situated upon the Vistula River at the feet of the Carpathian Plateau. Till the 17th century it was the capital of Poland. As has been proved by archeological excavations, the Wawel hill was inhabited as early as the stone age. The city covers the area of 327,000 sq km. Owing to its unique cultural heritage, Cracow is a distinctive spot on the Polish map. Already in the year 1000 a Roman-Catholic bishopric was founded here. For centuries the city was the residence of Polish kings, the site of their coronation and funeral. In 1364 the first Polish university – The Academy of Cracow (later renamed the Jagiellonian University) – was founded here. The Market Square is second largest European square (after St. Mark Square In Venice). The city houses about 6,000 historical buildings with almost 2.5 million works of art.

In 1978 Krakow was placed on the list of the fi rst twelve major historic sites in the world by the UNESCO World Heritage Committee. In 1992 it was entrusted by the European Community with the organization of the European Month of Culture. For the year 2000, by the ordinance of the Council of Europe, it was nominated European City of Culture.

In order to get to the School from the railway or bus station, one may take a no. 15 tram or a no. 502 bus and get off at ul. Piłsudskiego. One may also take a 15-minute walk via Planty [the Plants] and Rynek [the Market Square].

PWST National Academy of Theatre Arts in Krakow owns two didactic buildings - one at ul. Straszewskiego, the other at ul. Warszawska - housing an amphitheatre, 4 stages, 2 gym halls, 20 classrooms, a sound studio, a film editing suite, audio-visual rooms, make-up, dressmaking, carpenter and prop workrooms, and a magazine of props, costumes and stage furniture.

Zespół Programu Erasmus+ w PWST

mgr Magdaelna Kaleta
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
tel. 12 422 81 96
e-mail: magdalena.kaleta@pwst.krakow.pl

mgr Joanna Szewczyk
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ w Krakowie
tel. 422
e-mail: joanna.szewczyk@pwst.krakow.pl

mgr Małgorzata Szczepaniak
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ w Filii PWST we Wrocławiu
te: 71 358 34 01
e-mail: malgorzata.szczepaniak@pwst.krakow.pl

mgr Weronika Kosno
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ WTT w Bytomiu
tel;: 32 283 02 72
e-mail: weronika.kosno@pwst.krakow.pl

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami przy pomocy tego formularza.